Aanpak

Kerntyperingtest

Krijg inzicht in je sterke kanten en valkuilen

  • Wat zijn je sterke en minder sterke kanten?
  • Welke kansen en bedreigingen horen daarbij?
  • Vergroot je persoonlijke effectiviteit

Ga naar: 123tests