Animaties Top 5 Risico's in de Waterbouw

Risico 1: Uitglijden, struikelen, vallen en verstappen

Risico 2: Snijden

Risico 3: Bekneld raken

Risico 4: Geraakt worden door vallend, draaiend of zwiepend object

Risico 5: Geraakt worden in de ogen