Safety & Health Event: ADEMNOOD

13 december 2018

Het Safety & Health Event: ADEMNOOD richt zich op het vergroten van bewustzijn en verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Het evenement schetst de risico’s, draagt oplossingen aan en geeft inzicht in het gedrag en afwegingen van betrokken werknemers en werkgevers.

We ademen meer dan 25.000 keer per dag en inhaleren daarmee zo'n 10.000 liter lucht in onze longen. Door deze vitale reflex worden we blootgesteld aan bedreigingen vanuit de lucht, zoals zwevende fijnstofdeeltjes (Particulate Matter), die onze gezondheid kunnen beïnvloeden op de korte en middellange termijn.

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim 75% door blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is luchtvervuiling door natuurlijke en menselijke activiteiten het grootste milieurisico voor de gezondheid in de Europese Unie. Een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt vast dat er geen veilige niveaus kunnen worden aangetoond waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten van fijnstof optreden.

Het Safety & Health Event: ADEMNOOD richt zich op het vergroten van bewustzijn en verantwoord werken met gevaarlijke stoffen. Het evenement schetst de risico’s, draagt oplossingen aan en geeft inzicht in het gedrag en afwegingen van betrokken werknemers en werkgevers.

Het Safety & Health Event wordt georganiseerd op de iconische directiekade van de RDM Onderzeebootloods. Een plek dat decenia lang het middelpunt van de Rotterdamse industrie was en nog steeds is.

Deelname aan het Safety & Health Event is volledig kosteloos.