Mensen aan dek v2

Declaraties Duurzame Inzetbaarheid 2024

Downloads ↓

Inleiding
De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) stimuleert in het kader van een campagne duurzame inzetbaarheid cao-medewerkers om zelf een cursus, opleiding en/of training uit te zoeken. Inspiratie kunnen zij op doen op deze website waar per thema een uitgebreid aanbod te vinden is, evenals de nodige testen, video's, tips & tricks.

Een keuze kan gemaakt worden uit de volgende thema’s:

  • Gezondheid en Energie
  • Vakkennis & Vaardigheden
  • Motivatie & Betrokkenheid
  • Werk-Privé balans

In de periode 2023-2024 kunnen cao-medewerkers een bedrag van maximaal €1.000,- besteden, die u als werkgever bij ons fonds kunt declareren. Er is in deze periode een totaal budget beschikbaar van € 100.000. Het is dus belangrijk dat u als werkgever vooraf een aanvraag doet om zeker te weten dat er een vergoeding mogelijk is.

Voorwaarden
Om voor deze extra vergoeding van maximaal € 1.000 in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf vraagt vooraf – via een ingevuld declaratieformulier (liefst digitaal) – vergoeding aan van cursussen, opleidingen en/of trainingen gericht op duurzame inzetbaarheid. Daarin moeten de volgende gegevens worden vermeld: de te volgen cursus, het instituut, de functie van de persoon die de cursus gevolgd heeft, de naam van de persoon, geboortedatum enz. ;
  • De werknemer moet een cao Waterbouw functie hebben en valt onder de werkingssfeer van de cao BTER RVU Waterbouw. Het bedrijf en werknemer dragen RVU-premie af.
  • De cursus moet in Nederland zijn gevolgd bij een erkend instituut (bijv. CEDEO erkend).

Als download treft u onder aan deze pagina het declaratieformulier aan dat u kunt gebruiken.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de cursussen of het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 3490700 of via info@waterbouwers.nl.