Leiderschapscompetenties bij duurzame inzetbaarheid werknemers

Effectief leiderschap is een randvoorwaarde om medewerkers te helpen veranderen en daarmee een essentieel instrument binnen de set van interventies. 

Het gaat om het motiveren en stimuleren van medewerkers om een stap extra te zetten, te helpen vertrouwen te krijgen en samen te werken en te netwerken binnen (en ook buiten) de organisatie. Het gaat dan ook om het uitnodigen van medewerkers om mee te werken aan het bouwen van een effectief leerklimaat door:

  1. Voorbeeldgedrag: een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid betekent dat je bijvoorbeeld afspraken nakomt en laat zien dat je gezond leeft en werkt aan je eigen ontwikkeling.
  2. Feedback geven: voor medewerkers is het belangrijk een terugkoppeling te krijgen op hun functioneren. Van goede, opbouwende feedback leren en ontwikkelen medewerkers.
  3. Motiveren & stimuleren: dit heeft te maken met het waarderen van de werkprestaties en het laten zien welke bijdrage een medewerker levert aan het werk en aan het grotere geheel.
  4. Richting geven: dit gaat bijvoorbeeld om het geven van informatie over de koers van de afdeling en organisatie, het scheppen van de kaders waarbinnen het werk gedaan moet worden en het inzichtelijk maken van de voortgang.
  5. Betrekken: mee laten doen heeft te maken met het uitdagen van medewerkers om actief mee te denken over ontwikkelingen en oplossingen voor aandachtspunten, het stimuleren van eigen initiatief en doorvoeren van verbeteringen in het werk.
  6. Werken aan onderlinge relaties: het versterken van onderlinge relaties heeft te maken met het bespreken van zaken in een teambijeenkomst, vragen hoe medewerkers zich voelen, het stimuleren van informele teaminitiatieven en het creëren van een plek binnen het team voor ieder individu.