Waterbouwer blijven

CAO-Partijen in de Waterbouw hebben tijdens de CAO-onderhandelingen in 2013 een protocol-afspraak gemaakt om blijvend te investeren in duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.

Doelstelling 

Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van de CAO-medewerkers in de Waterbouw willen CAO-Partijen het volgende bereiken:

  • Toename arbeidsmobiliteit (intern/extern);
  • Gezonder en veiliger werk;
  • Employability werknemers;
  • Sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap;
  • Aantrekkelijke sector om voor te werken

Inventariserend onderzoek

CAO-Partijen hebben het  Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Waterbouw gevraagd de thema’s ten aanzien van duurzame inzetbaarheid verder uit te werken. Hierbij is opdracht gegeven aan TNO Arbeid en a-advies om een inventariserend onderzoek te gaan uitvoeren.

Als 'Download' treft u het rapport ‘Waterbouwer blijven’ aan, een inventariserend onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder werkgevers en werknemers in de Waterbouw. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO-arbeid en a-advies. Kenmerk van het rapport is de inventarisatie onder werkgevers van het huidig beleid  (2014) en behoeften, die in kaart zijn gebracht door desk research, mondelinge interviews en uitgezette vragenlijsten bij alle bedrijven die de CAO Waterbouw volgen.

Stuurgroep 

Het onderzoek van TNO Arbeid en a-advies is begeleid door een samengestelde paritaire stuurgroep, bestaande uit grote en kleine bedrijven in de Waterbouw, CNV Vakmensen en FNV Waterbouw. Het Secretariaat van Partijen heeft een coördinerende taak.

Rapportage 

Het rapport ‘Waterbouwer blijven’ is juni 2014 afgerond en in november 2014 gepubliceerd. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen van het rapport hebben CAO-Partijen besloten verdere uitvoering te geven aan de aanbevelingen. In 2015 heeft daarom een onderzoek plaatsgevonden onder de cao-medewerkers, die allen zijn uitgenodigd om een inzetbaarheidsscan in te vullen.  De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een rapportage die u in het volgende artikel kunt lezen.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Partijen, email: l.vanvlier@waterbouwers.nl, telefoonnummer: 070-3490705.