Adviezen inzetbaarheidsscan Waterbouw

Bij fysieke klachten houdings- en bewegingsapparaat 

 • Groepsvoorlichting + advies fysieke klachten (rug) op de werkplek.
 • Individueel advies werkplektraining en –coaching.

Bij fysieke vitaliteit

 • Stimuleer beweging
 • Ontmoedig roken
 • Individuele begeleiding
 • Stimuleer een gezonde leefstijl

Bij mentale vitaliteit

 • Stimuleer beweging
 • Ontmoedig roken
 • Individuele begeleiding
 • Stimuleer een gezonde leefstijl

Bij werkbeleving

 • Sturen op energiebronnen door de medewerker zelf veranderingen te laten voorstellen in werkomstandigheden, taken en/of relaties op het werk
 • Aandacht voor medewerkers met matig en slecht werkvermogen
 • Stuur op werkvermogen als KPI in relatie tot verzuim
 • Houd inzetbaarheidsgesprekken:
 • Behoud, herstel of bevordering werkvermogen
 • Inzetbaarheidsplan
 • Stimuleren eigen regie