Leidinggeven aan bevlogen medewerkers

Het enthousiasme waarmee medewerkers hun werk uitvoeren, is van groot belang voor een goede projectsamenwerking in de Waterbouw. Bevlogen medewerkers gaan met plezier naar hun werk, krijgen veel energie van het werk dat ze doen en zullen daardoor een stapje extra willen zetten. Het zijn de behulpzame, productieve en oplossingsgerichte medewerkers binnen de Waterbouw.


Belang van bevlogenheid 

De bevlogen medewerkers in de Waterbouw zijn echte initiatiefnemers en dragen significant bij aan het succes van de organisatie. Ze zijn sterk gericht op vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling. Dit is een directe investering in de organisatie en heeft een positieve invloed op de productiviteit. Bevlogen medewerkers gebruiken hun creativiteit om de organisatie verder te helpen met vernieuwende ideeën.


Werken aan bevlogenheid van medewerkers 

Om bevlogenheid te stimuleren zorg je dat er een juiste match is tussen medewerker en werkzaamheden.


Vijf tips om bevlogenheid bij je medewerkers te stimuleren

Tip 1: Zorg voor een veilige werkomgeving.
Tip 2: Sta open voor ideeën en initiatieven van individuele medewerkers/het team.
Tip 3: Ga uit van het positieve en vertrouw op het kunnen van het team.
Tip 4: Stel duidelijke doelen.
Tip 5: Geef het goede voorbeeld.