Succesfactoren duurzame inzetbaarheid

1. Betrokkenheid

Medewerkers zullen meer betrokken zijn als zij ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die hun werk als zinvol zien en plezier hebben in hun werk, leveren beteren prestaties en zijn minder vaak ziek.

2. Organisatie

De onderneming moet de medewerkers faciliteren door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Mensen zullen zich beter ontwikkelen als zij daarvoor de ruimte krijgen; managers moeten zaken loslaten en de hiërarchie minder toepassen.

3. Gezondheid

Medewerkers met een goede gezondheid zullen over het algemeen beter in staat zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan de onderneming. De onderneming kan de medewerkers bewust maken van het belang van een goede gezondheid en een gezondere levensstijl. Er moet tijd zijn om te herstellen en de werk-privé-balans moet in evenwicht zijn. Er kunnen programma’s worden aangeboden die de gezondheid bevorderen, zoals stoppen met roken, fitness, of diëten.

4. Ontwikkeling

Medewerkers zullen het meest productief zijn als zij op het juiste niveau aan het werk zijn en uitdaging ervaren. Een match tussen de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk en de competenties van de medewerkers, is zeer belangrijk. Daarvoor moet allereerst inzichtelijk gemaakt worden welke competenties er zijn en welke per functie nodig zijn. Ontwikkeling moet ook worden gefaciliteerd door HR en de lijnmanager, bij voorbeeld in een ontwikkelplan.