Fit (blijven) waterbouwen

Het zal u niet zijn ontgaan dat duurzame inzetbaarheid vandaag de dag een hot thema is en niet zonder reden. Elke dag vinden we in diverse media bewijzen waarom het belangrijk is om op een vitale en goede wijze aan het werk te zijn én blijven. Dat duurzame inzetbaarheid in het belang is van werkgevers, werknemers én de maatschappij in het geheel, blijkt uit veel initiatieven, zo ook in de waterbouw! En zeg nu zelf, maakt u zich nooit zorgen hoe uzelf maar ook uw medewerkers gezond en fit aan het werk blijven, zeker nu de pensioenleeftijd opschuift?

Naast deze website met informatie over inzetbaarheid, gezond en veilig werken en loopbaanontwikkeling heeft het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Waterbouw nog meer te bieden!

Voor werkgevers in de cao-Waterbouw

 1. De inzetbaarheidsscan is -onder bepaalde voorwaarden- naast cao-medewerkers ook voor andere medewerkers in het bedrijf beschikbaar. De privacy van de medewerkers is gewaarborgd, maar het bedrijf ontvangt een geanonimiseerde groepsrapportage aan de hand waarvan beleid op duurzame inzetbaarheid kan worden ontwikkeld.  
 2. Het cursusregister voor de 1.000-euroregeling van het O&O-fonds Waterbouw is per 1 januari 2017 uitgebreid met cursussen en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het fonds hoopt hiermee werkgevers en werknemers te stimuleren om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.
 3. Het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw kan bedrijven met raad en daad terzijde staan en van informatie voorzien, onder andere als het gaat om het ontwikkelen van beleid en aanvragen van subsidies.

Voor werknemers in de cao-Waterbouw

 1. Werknemers kunnen via de werkgever meedoen aan een inzetbaarheidsscan. Privacy is gewaarborgd en alleen u ontvangt een rapportage. Door deelname helpt u uw werkgever wel om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor het bedrijf te ontwikkelen.
 2. U kunt bij het secretariaat van het fonds een unieke code opvragen om zelf deze inzetbaarheidsscan op de website in te vullen. Privacy is ook hier gewaarborgd. Als u verdere hulp wilt, dan kan dat in een telefoongesprek worden aangegeven.
 3. U wilt zelf aan de slag om aan een gezonde leefstijl te werken, maar wilt dit niet via de werkgever doen. U kunt als cao-medewerker in de waterbouw rechtstreeks contact opnemen met het O&O-fonds Waterbouw, nadat u de inzetbaarheidsscan hebt ingevuld. U heeft dan de mogelijkheid deel te nemen aan een online vervolgprogramma met de volgende onderwerpen:
  1. Eet ik gezond? Wat doen onregelmatige werktijden?
  2. Beweeg ik voldoende?
  3. Slim by design – een maandprogramma waarin u op zoek gaat naar kleine aanpassingen die voor uw persoonlijke situatie effectief zijn.

Voor werkgevers en werknemers die niet deelnemen aan de cao-Waterbouw

 1. Het O&O-fonds Waterbouw heeft voor 2017 besloten de inzetbaarheidsscan open te stellen voor alle medewerkers in de natte waterbouw. De kosten worden door het fonds betaald.
 2. Bedrijven waar zowel cao- als niet cao-medewerkers waterbouw werken kunnen onder voorwaarden als bedrijf of bedrijfsonderdeel deelnemen aan de inzetbaarheidsscan en daar een bedrijfsrapportage over ontvangen ter ondersteuning bij het opzetten van een duurzaamheidsbeleid.
 3. Het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw kan bedrijven met raad en daad terzijde staan en van informatie voorzien, onder andere als het gaat om het ontwikkelen van beleid en aanvragen van subsidies.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid van medewerkers Het O&O-fonds Waterbouw ontwikkelt zich als een modern scholingsfonds voor de sector waar kennis, kunde en ondersteuning beschikbaar is voor werkgevers en werknemers op alle vraagstukken van deze tijd, of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden waterbouw, kennisontwikkeling, sociaal beleid, fysieke of mentale gezondheid, leefstijl en loopbaanontwikkeling.

Interesse? Neem contact op met het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw via info@waterbouwers.nl of telefoonnummer 070 349 07 00.