Langer doorwerken?

17 maart 2017

Langer doorwerken? Graag. Maar hoe?

Ongezonde werknemers denken hun huidige werk te kunnen volhouden tot ze 62,5 jaar zijn. Dat is ruim 2½ jaar korter dan werknemers die zichzelf goed gezond vinden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lichter werk, en kortere werkweken zijn populaire oplossingen.

Het statistiekbureau deed onderzoek onder werknemers van 45 tot 65 jaar. Bijna een kwart (23%) van de ondervraagden gaf aan een minder goede gezondheid te hebben. Niet dat ze niet langer willen doorwerken. Bijna iedereen, gezond of niet, wil best doorgaan tot ze 64 jaar zijn. Dat ligt dichtbij de 64 jaar en vijf maanden waarop we nu  daadwerkelijk met pensioen gaan. Maar veel werknemers denken niet dat hun gezondheid langer doorwerken zal toelaten.

Sociale klimaat

Toch ligt eerder met pensioen gaan niet altijd aan fysieke problemen. Het sociale klimaat op het werk, en dan vooral de mate waarin je wordt gewaardeerd in wat je doet, is de belangrijkste reden om er eerder mee op te houden. Dat concludeerde psycholoog Astrid de Wind in 2016 na onderzoek dat zij bij TNO en VUmc uitvoerde. “We zagen dat werknemers die zich gewaardeerd voelen een hogere werkbevlogenheid hebben en minder geneigd zijn om voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen. Vooral bij werknemers met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk. Een hoge mate van vrijheid in hun werk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij langer blijven werken”, verklaart de Wind op de Monitor arbeid van TNO.

Kortere werkweek

Hoe zouden we langer kunnen doorwerken? Werknemers van 45 tot 65 jaar noemen ‘minder uren of minder dagen per week werken’ het meest. Ruim de helft van de werknemers vindt dat een kortere werkweek ertoe bijdraagt om langer aan het werk te kunnen zijn. Hun gezondheid maakt hierbij weinig verschil.

Lichter werk

‘Lichter werk, lichamelijk en/of psychisch’ wordt als tweede mogelijkheid genoemd. Vier op de tien werknemers met een slechtere gezondheid noemen deze voorwaarde. Maar ook drie van elke tien werknemers met een goede gezondheid noemt deze voorwaarde. Voor werknemers met een minder goede gezondheid is daarnaast een ’betere gezondheid’ belangrijk om langer aan de slag te kunnen blijven.

Bron: CBS, TNO, ANP, winnock.nl/nieuws