Langer doorwerken dankzij maatregelen werkgever

14 juni 2017

TNO publiceerde vorige week donderdag de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA), een tweejaarlijks onderzoek, waaruit bleek dat 43% van de 5.000 ondervraagde ondernemingen in 2016 maatregelen nam zodat hun werknemers langer kunnen doorwerken. 

Met name om het risico op werkdruk te verkleinen heeft bijna de helft van de ondervraagde werkgevers de organisatie van het werk veranderd, een aanspreekpunt voor werknemers ingesteld of werknemers zelf laten beslissen in welk tempo ze werken en welke prioriteiten ze stellen. 

Tiptrack biedt inzicht 
Via deze online app krijgen werknemers inzicht in factoren die voor hen een positief of negatief effect hebben op hun duurzame inzetbaarheid. Werknemers beoordelen hun werkdag op de thema’s werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën en ontvangen op basis hiervan tips en handige tools.  Ook trainingen, cursussen en andere faciliteiten van de eigen organisatie kunnen aangeboden worden via Tiptrack. Op deze manier worden werknemers zich bewuster van de eigen inzetbaarheid en leren zij hoe zij beter en gezonder langer kunnen doorwerken.

Steeds meer organisaties hebben volgens het TNO-onderzoek scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor personeel en bieden meer ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken. Daarnaast is er sinds 2012 bij meer bedrijven ruimte voor individuele afspraken over de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. 

Lees meer over Tiptrack

(Bron AWVN)