Werkt Het Nieuwe Werken?

23 maart 2017

Werkt Het Nieuwe Werken?

Nick van der Meulen ging naar 113 bedrijven voor zijn promotie-onderzoek aan de Rotterdam School of Management over Het Nieuwe flexibele Werken. Daarbij onderzocht hij de volgende maatregelen:
•Het creëren van open ruimtes (kantoortuinen) met flexplekken.
•Thuiswerken
•Software gericht op mobiel samenwerken, zoals cloudprogramma’s en Skype.

Van der Meulen bekeek of het nieuwe werken de prestaties van bedrijven verbeterde. Daarvoor vergeleek hij hun groei op omzet, winst, en marktaandeel. Organisaties die alle onderdelen van het nieuwe werken in samenhang doorvoeren, blijken het meest te profiteren van de verandering.

Ontsnappen aan de afleiding
Het naar beneden halen van muren in de kantoortuinen helpt de interactie tussen collega’s op weg, maar gaat wel ten koste van privacy en concentratievermogen. Open kantoorruimtes gaan daarom ook bijna altijd gepaard met een toename in thuiswerken. De belangrijkste reden om thuis te werken is ontsnappen aan de afleiding op het werk. Maar ook thuiswerken heeft een prijs, staat in het onderzoek. Medewerkers komen elkaar minder tegen bij de koffiemachine, waardoor er minder ideeën worden uitgewisseld. Bedrijven lossen dit op met beveiligde sociale systemen, waarin medewerkers vrij met elkaar kunnen communiceren.

Managementstijl
Het succesvolste zijn de bedrijven die de nieuwe openheid ook doorvoeren in hun managementstijl. Het managen op afstand vereist een open managementstijl gebaseerd op vertrouwen, autonomie en veel communiceren. Een op output en controle gerichte stijl werkt averechts, concludeert Van der Meulen. De beste bedrijven hebben nog iets gemeen: de hele bedrijfscultuur ademt openheid en is gericht op uitwisseling en leren. Werknemers worden gestimuleerd om vernieuwende ideeën te delen, maar ook hun mislukkingen, zodat anderen ervan kunnen leren.

Voorwaarden voor succesvol Nieuw Werken
•Open en flexibele werkplekken, inspirerende omgeving, die uitnodigt tot samenwerken.
•Any time any place technologie, social media gericht op samenwerken, bring your own device (BYOD) technologie.
•Telewerken wordt gestimuleerd.
•Ondersteunend leiderschap, meer gericht op vertrouwen dan op controle, werknemers kunnen werk en tijd zelf indelen.
•Bedrijfscultuur gericht op systemisch leren: nodigt uit tot delen van initiatieven, kennis en ervaring (ook mislukkingen).

Bron: Nick van der Meulen. The Distance Dilemma. Erasmus Universiteit Rotterdam, 11 november 2016 / http://www.managementimpact.nl...