Gratis advies over de loopbaan dit jaar

17 januari 2019

Alle werknemers van 45 jaar of ouder kunnen dit jaar een gratis advies krijgen over hun loopbaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers.

Deze subsidieregeling gold vorig jaar alleen voor werkenden in specifieke branches en beroepen waar mogelijk veel mensen werkloos worden. Maar sinds 1 januari 2019 kan elke werkende man of vrouw van 45 jaar of ouder de regeling gebruiken. Dus ook zelfstandigen, maar geen mensen met een uitkering. U moet minstens 12 uur per week werken. Wie al in een reorganisatie- of ontslagregeling zit bij zijn werkgever, kan de regeling niet gebruiken. Lees meer over de regeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers in de folder van het ministerie van SZW.

Een passende loopbaanadviseur

Wie een loopbaangesprek wil, zoekt een loopbaanadviseur die bij hem of haar past, en maakt een eerste afspraak. Zoeken kan via Google, maar ook via een vakbond of beroepsvereniging, of via de website Hoe werkt Nederland. Op die website staan ook veel verwijzingen naar organisaties die kunnen helpen met zoeken naar een geschikte loopbaancoach.

Persoonlijk ontwikkelplan

Tijdens het loopbaanadvies bespreken werkende en coach onderwerpen als: wat kun je, wat wil je, hoe ziet de toekomst van je vak eruit en wat is er voor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde beroep of in een ander beroep tot je met pensioen kunt. Daaruit komt een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven welke acties hij gaat nemen om de mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Subsidie voor de loopbaanadviseur

Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De loopbaanadviseur (of coach) kan per ontwikkeladvies 600 euro subsidie aanvragen. Dat kan hij doen door zich te registreren op de website ontwikkeladvies45plussers. Hierna vult de adviseur een vragenlijst in, en hij krijgt een uniek nummer. Dat heeft de adviseur nodig bij de subsidieaanvraag bij Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ruimer budget; niet onbeperkt

In totaal heeft het ministerie 17 miljoen euro beschikbaar voor de subsidies. Een deel van het budget is voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen. Hiervoor zou tussen 300 en 900 euro per training beschikbaar zijn, afhankelijk van het type training. Het geld is tot 10 januari 2020 beschikbaar. Maar wie de regeling wil gebruiken doet er goed aan om dat zo snel mogelijk te doen.