Vervroegde uittreding voor de Waterbouw

Downloads ↓

December 2021

Er komt een mogelijkheid voor medewerkers om eerder te stoppen met werken. Cao-Partijen hebben besloten dat er een sectorale regeling komt voor vervroegde uittreding, RVU Waterbouw, waarbij medewerkers van 64 jaar en ouder, die drie jaar voor hun pensioen staan, kunnen stoppen met werken. Naast cao-medewerkers die werken in een beroep conform de functie-indeling in de cao Waterbouw, zal de regeling een bredere werking krijgen, zodat ook medewerkers die in het buitenland werkzaam zijn en aan de voorwaarden voldoen, hiervan gebruik kunnen maken. Aan de definitie van deze doelgroep en randvoorwaarden wordt nog gewerkt.

Cao-Partijen hebben hiervoor onderzoek laten doen door een paritaire werkgroep, waarvan de eindrapportage hieronder te downloaden is.