Onderzoek werkbeleving medewerkers

Eén van de eerste acties die een werkgever kan nemen is het onderzoeken van de werkbeleving van de medewerkers.

Het vragenlijstonderzoek is erop gericht de werkbeleving van medewerkers binnen uw organisatie in kaart te brengen.

  • Zijn uw medewerkers tevreden?
  • Voelen ze zich energiek en bevlogen?
  • Hoe staat het met het werkvermogen dat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid?

Adaptics beschikt over een ruime keuze aan gevalideerde vragenlijsten om de status van diverse zaken omtrent werkbeleving, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s van medewerkers in uw bedrijf inzichtelijk te maken. Zij kunnen u helpen om een geschikt vragenlijstonderzoek, passend bij uw organisatie en wensen, samen te stellen.

Waarom een vragenlijstonderzoek?

Voor zowel de organisatie als uw medewerkers brengt een  vragenlijstonderzoek verbeterpunten aan het licht waarmee we direct en gericht aan de slag kunnen. Gezonde, tevreden en betrokken medewerkers vormen immers de basis voor een vitale en succesvolle organisatie!

Mogelijkheden met betrekking tot vragenlijstonderzoek:

  • Werkbeleving en bevlogenheid;
  • Werkvermogens monitor (WAI);
  • Arbeidsrisico’s;
  • Prestatie;
  • Leiderschap.
  • Werkbeleving en bevlogenheid

Werkbeleving wordt gemeten aan de hand van het wetenschappelijk onderbouwde Werkstressoren-Energiebronnen model (WEB-model). De thema’s die in dit model naar voren komen, worden dan ook als basis voor het werkbelevingsonderzoek gebruikt.  Aan de hand van diverse Energiebronnen en Werkstressoren, Vitaliteit en Bevlogenheid (Work Engagement), wordt bepaald in hoeverre medewerkers meer of minder uit het werk kunnen halen. Work engagement is dus tevens gepositioneerd onder werkbeleving en is een essentieel onderdeel van werkbeleving.