Adviezen inzetbaarheidsscan Waterbouw

Uit de inzetbaarheidsscan die door meer dan 400 cao-medewerkers in de Waterbouw is ingevuld zijn de volgende adviezen gegeven:

Bij fysieke klachten houdings- en bewegingsapparaat:

 • Groepsvoorlichting + advies fysieke klachten (rug) op de werkplek
 • Individueel advies werkplektraining en –coaching

Bij fysieke vitaliteit:

 • Stimuleer beweging
 • Ontmoedig roken
 • Individuele begeleiding
 • Stimuleer een gezonde leefstijl

Bij mentale vitaliteit:

 1. Stimuleer beweging
 2. Ontmoedig roken
 3. Individuele begeleiding
 4. Stimuleer een gezonde leefstijl

Bij werkbeleving:

 • Sturen op energiebronnen door de medewerker zelf veranderingen te laten voorstellen in werkomstandigheden, taken en/of relaties op het werk

 • Aandacht voor medewerkers met matig en slecht werkvermogen

 • Stuur op werkvermogen als KPI in relatie tot verzuim

 • Houd inzetbaarheidsgesprekken

 • Behoud, herstel of bevordering werkvermogen

 • Inzetbaarheidsplan

 • Stimuleren eigen regie