Fire fighting STCW

Advanced Firefighting (STCW)*

De training is bedoeld om begrip te kweken omtrent de potentiƫle gevaren bij brand aan boord van zeeschepen en wat men moet doen als brand aan boord wordt ontdekt. Het doel is een gedegen brandbestrijdingsorganisatie te organiseren en zorg te dragen voor een effectieve brandbestrijding, waarbij de veiligheid voor de opvarenden voorop staat.

Inhoud cursus:

  • Verbranding, blussen, blustactiek en bevelvoering
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Theorie en praktijk ademluchtbescherming, blusmiddelen en blustechniek, werken in teamverband bij brand
  • Management bij brandbestrijding, casusstudie
  • Simulatieoefeningen brandbestrijding aan boord
  • Het monitoren van alle bijkomende activiteiten en het beperken van vervolgschade

Bestemd voor:
Volgens de Nederlandse zeevaartbemanningswetgeving verplicht voor alle officieren met een vaarbevoegdheid als wachtdoend officier

Certificering:
Na het succesvol volgen van de cursus verkrijgt men het certificaat: Proficiency in Advanced Fire Fighting, STCW reg. VI/3, section A-VI/3, Table A VI/3

Uitvoerende organisaties: STC-BV, RelyOn Nutec, DRTC, DHTC, Nova College

Aanmelden: via werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw