Foto2

Organisatie

Gezondwerkenindewaterbouw.nl is een initiatief van werkgevers en werknemers in de waterbouw. Het doel van deze website is om bij te dragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers in onze sector.

Op deze website vinden werkgevers en werknemers informatie over vier thema's met betrekking tot duurzame inzetbaarheid: werk & loopbaan, ontwikkeling, financiën en gezondheid.

De waterbouw is een kleine, maar belangrijke sector in Nederland, dynamisch, innovatief en internationaal gericht. Een sector met uitstekend toekomstperspectief.

Via het O&O-fonds Waterbouw dragen werkgevers en werknemers in de waterbouw bij aan de financiering van de aangeboden producten en diensten. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

ESF Emergo

Partners

Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers & dienstverleners in de waterbouw. De vereniging telt ruim 91 leden die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Zij behartigen de belangen van de leden en werken continu aan een vitale waterbouwsector.

FNV Waterbouw
FNV Waterbouw is de Nederlandse vakbond voor werknemers in de Waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus International (zeevarenden in de baggersector). In 2015 is FNV Waterbouw volledig onderdeel geworden van Nautilus International.

CNV Vakmensen
CNV Vakmensen behartigt de belangen van o.a. werknemers in de Waterbouw als het gaat om werk en inkomen.

Missie

Met deze website gezond werken in de waterbouw willen sociale partners bijdragen aan het leveren van informatie en inspiratie op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezonde leefstijl, veilig werken en loopbaanontwikkeling in de waterbouw.

Sociale partners in de waterbouw hebben veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de waterbouw. Steeds meer werkgevers en werknemers onderkennen, mede gezien de latere pensioengerechtigde leeftijd, het toenemende belang om wederzijds te investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen. Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig.

Pers

Het beheer van de website gezondwerkenindewaterbouw.nl is door sociale partners in de waterbouw uitbesteed aan het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, algemeen telefoonnummer 070 349 07 00.

Informatie op deze website is vrij te gebruiken voor publicaties in vakbladen en algemene media met bronvermelding. Informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en beroepen in de Waterbouw is bij het secretariaat verkrijgbaar via bovenstaand nummer of via info@waterbouwers.nl.