Basic training STC refresher

Basic Training Herhaling (STCW)*

De cursist wordt de basisvaardigheden bijgebracht in hoe te handelen bij diverse (nood) situaties aan boord van een schip zoals brandbestrijding, overleven op zee en eerste hulp. De cursist leert op de juiste en veilige wijze gebruik te maken van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrustig.

Inhoud cursus:
Deze herhalingscursus behandelt de volgende onderwerpen volgens STCW-tabellen A-VI/1-1 t/m A-VI/1-4:

  • persoonlijke overlevingstechnieken;
  • brandpreventie en brandbestrijding;
  • Eerste Hulp;
  • eigen veiligheid en sociale verantwoordelijkheden aan boord.

Bestemd voor:
Zeevarenden in het bezit van certificaat Basic Training die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.
Om toegelaten te worden voor deze cursus en een certificaat te kunnen ontvangen, dienen zeevarenden in het bezit zijn van een geldig en erkend medisch certificaat voor zeevarenden.
Daarnaast dienen zij in het bezit te zijn van een certificaat van de Basic Training of de Basic Training Herhaling.

Certificering:
Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het officiƫle STCW-certificaat Refresher Basic Training afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld.

Uitvoerende organisaties: STC-BV, RelyOnNutec, DHTC

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw