Safety first

Basisveiligheid (VCA)*

De basiscursus VCA Basis is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die voor hun werkzaamheden over het VCA Basis diploma moeten beschikken en voor de eerste keer het examen gaan doen. Met behulp van het in duidelijk Nederlands geschreven cursusboek worden de cursisten door een ervaren instructeur voorbereid op het VCA Basis examen, waar de cursus mee wordt afgesloten. De deelnemer wordt de basisbegrippen bijgebracht met betrekking tot veilig werken, veiligheid en gezondheidsaspecten op het werk.

Inhoud cursus:

• Wetgeving, gevaren, risico’s en preventie
• Ongevallen: oorzaken en preventie
• Veiligheidsgedrag, taken, rechten, plichten en overleg
• Procedures, instructies en signalering
• Voorbereiding op noodsituaties, persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gevaarlijke stoffen, brand en explosie
• Arbeidsmiddelen, elektriciteit, ergonomische werkplek
• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Bestemd voor:
Operationele werknemers
N.B. Deze cursus is in overleg met het O&O fonds qua lesstof afgestemd op de waterbouwbranche.

Certificering:
Het examen wordt afgenomen door een door ECABO erkend examenbureau. Deelnemers die slagen voor dit examen ontvangen het SSVV VCA/VCU certificaat.

Uitvoerende organisaties: STC-KRNM

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw