Landmeten

BBL-traject in de Waterbouw

De varende beroepen kennen geen BBL-trajecten. Voor kleine waterbouwbedrijven die op het snijvlak van nat en droog werken is het vaak lastig om specifiek opgeleid personeel te vinden, en zij zijn dan ook bereid om daarin te investeren. Zij kiezen dan voor een jonge medewerker die een BBL-traject volgt. Als voldaan wordt aan de vereisten die voor de € 1.000 regeling gelden, kan een deel van de opleidingskosten gedeclareerd worden.