BHV hulpverlening

Bedrijfshulpverlening / BHV

Deze cursus is voor personen die de verantwoordelijkheid van hulpverlening op de werkvloer als taak op zich genomen hebben. De bedrijfshulpverlener theoretisch en op praktisch gebied operationele vaardigheden aanleren met betrekking tot ontruiming bij calamiteiten, levensreddend handelen en brandbestrijding. Door regelmatig te oefenen in het bedrijfsleven, worden de vaardigheden op peil gehouden. Heet doel van de opleiding is om deelnemers kennis en vaardigheden aan te leren zodat zij als BHV’er ingezet kunnen worden

Inhoud cursus:

• Ontruiming
• Communicatie
• Bestrijding en beperking van beginnende brand
• Eerste hulp

Bestemd voor: Leden van het BHV team

Certificering:
De opleiding is gesplitst in twee onderdelen, te weten:

- Levensreddend Handelen (LH)
- Brandweer technisch gedeelte (BO)

Cursisten ontvangen het diploma bedrijfshulpverlener, wanneer zij beide examenonderdelen met een voldoende hebben afgesloten

Uitvoerende organisaties: DRTC, BHV Nederland

Aanmelden: via eigen werkgever