First aid 1146983 1280

Combi Medical First Aid en Medical Care (STCW)*

Op Nederlandse zeeschepen is de zorg voor de gezondheid van de opvarenden opgedragen aan de kapitein. In de praktijk wordt vaak de eerste stuurman met de praktische uitvoering van deze taak belast. De training voldoen aan de richtlijn EU/92/29 en aan de eisen van het praktische deel van de STCW code Medical Care.

Inhoud cursus:
Onderwerpen worden verzorgd volgens STCW tabel A-V/4-1 en 4-2.
Samengevat:
• Het herkennen van oorzaken, omvang en ernst van ongevallen en ziekte aan boord.
• Het geven van snelle medische eerste hulp bij ongevallen en ziekte.
• Het verschaffen van Medische Zorg aan zieken en gewonden aan boord volgens de richtlijnen van de nationale en internationale medische handleidingen aan boord.
• Het herkennen van veranderingen in de conditie van de patiënt.
• Het aanvragen van externe assistentie en het begeleiden van een medische evacuatie.
De nadruk wordt gelegd op praktische vaardigheden van de Medische Eerste Hulp en Medische Zorg aan boord.

Bestemd voor:
De trainingen Medische Eerste Hulp aan boord (MFA) en Medische Zorg aan boord (MC) zijn verplicht voor de kapitein en degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg aan boord van het schip. Zij moeten beschikken over beide certificaten (Medical First Aid en Medical Care).

Certificering:
Bij een positieve beoordeling van de praktische eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW as amended, certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Milieu erkend onder de instituutcode NL007.

Uitvoerende organisaties: STC-BV, FMTC

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw