Designed security

Designated Security Duties (STCW)*

Als bemanningslid, werkzaam in de handelsvaart, waterbouw of visserij kunt u te maken krijgen met diefstal, piraterij of terrorisme. Uw rederij kan u specifieke beveiligingstaken opdragen. Daarom is het van belang goed geïnformeerd te zijn over beveiliging van bemanning, lading en schip. Met deze cursus haalt u de kennis aan boord om met vertrouwen uit te varen.

Inhoud cursus:
Volgens de eisen van STCW sectie A-VI/6 en is samengesteld op basis van IMO model course 3.26 en 3.27.

Kennis van o.a.:
• Betekenis en consequenties van de verschillende veiligheidsniveaus;
• Kennis van het Scheepsbeveiligingsplan, de procedures en voorzorgsmaatregelen (inclusief de procedures m.b.t. toegang tot het schip);
• Waarnemen en herkennen van veiligheidsrisico’s;
• Waarnemen en herkennen, op een niet-discriminatoire basis, van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de veiligheid kunnen bedreigen;
• Technieken die worden gebruikt om veiligheidsmaatregelen te omzeilen;
• Kennis van documentatie mbt de beveiliging (inclusief de 'beveiligingsverklaring' (DoS);
• Kennis van fouilleren en niet-opdringerige inspecties;
• Kennis van eventuele diverse beveilingsapparatuur aan boord.

Bestemd voor:
Zeevarenden die niet als scheepsbeveiligingsfunctionaris (Ship Security Officer) zijn aangesteld, maar wel belast zijn met beveiligingstaken volgens het scheepsbeveiligingsplan, moeten in het bezit zijn van het certificaat uitvoering beveiligingstaken (Designated Security Duties).

Certificering:
Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW'78, as amended, certificaat afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld”. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Milieu erkend onder de instituutcode NL007.

Uitvoerende organisaties: STC-BV, Nova College

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw