Uitstalling ehbo

Eerste Hulp Bij Ongelukken

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan ontstaan zijn door een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of blootstelling aan schadelijke invloeden. Om dit verantwoordelijk te doen, is het noodzakelijk te weten wat er niet en wat er wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren.

Inhoud cursus:
Ondersteund door theorie, staat het praktisch oefenen van allerlei EHBO-vaardigheden centraal, inclusief levensreddende handelingen. Reanimatie en AED zijn onderdelen van deze training. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk doelgericht getraind op risico’s uit de directe werkomgeving en wordt gebruikt gemaakt van praktijkvoorbeelden met inzet van Lotus-slachtoffers.

Bestemd voor: Medewerkers die niet over een (geldig) EHBO-diploma beschikken
N.B. Een EHBO-diploma behaald via een andere, bij het ORANJE KRUIS aangesloten, organisatie komt voor medewerkers, waarop de CAO-Waterbouw van toepassing is, voor de O&O fondsvergoeding in aanmerking.

Certificering: Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij zich op verantwoordelijke wijze van zijn hulpplicht kan kwijten.

Uitvoerende organisaties: STC-KNRM, DRTC

Aanmelden: via eigen werkgever