Gezond naar pensioen

Gezond naar pensioen

Afgesproken is dat de AOW leeftijd opschuift. Na een leven lang gewerkt te hebben stelt u zich de terechte vraag of dit ook voor u in goede gezondheid haalbaar is. Volledig eerder stoppen met werken is financieel niet haalbaar. Wat dan wel?

Waterbouw.nl is in gesprek met gezond naar pensioen over generatiepact regelingen voor cao-medewerkers Waterbouw.

Meer informatie: Gezondnaarpensioen