Herkennen van explosieven

Herkennen van explosieven

Doelstelling van de cursus is het herkennen van de verschillende soorten explosieve stoffen met hun toepassingen en effecten.

Inhoud cursus:
Het niveau Basiskennis OCE omvat: basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven, basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE en het kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten. Het examen Basiskennis OCE bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Bestemd voor:
Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten en grondwerkers, dienen dus over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken. In het WSCS-OCE wordt onder het OCE werkgebied verstaan: het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht.

Certificering: Certificaat ‘Basiskennis Opsporen Conventionele Explosieven

Uitvoerende organisaties: Saricon, Vomes

Aanmelden: via eigen werkgever