Electric 1080584 1920

Hoogspanning voor de scheepvaart (STCW)*

De training STCW hoogspanning voor de scheepvaart is afgestemd op de herziening van het internationale STCW-Verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Deze herziening staat bekend als de Manila-wijzigingen. In die wijzigingen staat dat zeevarenden bijgeschoold dienen te worden op onder andere hoogspanning. Van zeevarenden die niet aan de normen van deze wijzigingen voldoen is het vaarbevoegdheidsbewijs (vbb) na 1 januari 2017 niet meer geldig.

Deze training is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd conform STCW-tabellen
A-III/1 en A-III/2. De bijscholingstraining moet ook gevolgd worden als schepen niet voorzien zijn van hoogspanningsinstallaties, zodat zeevarenden in de volle breedte van de maritieme bedrijfstak inzetbaar zijn. Meer informatie over STCW vindt u op ilent.nl.

Inhoud cursus:

• Dag 1: spanning, stroom en vermogen, wet- en regelgeving, netopbouw, transformatoren en sterpuntsbehandeling;
• Dag 2: gevaren van elektriciteit, schakelmateriaal, verdeelinrichtingen, schrijven van schakelberichten en introductie in het hoogspanningspracticum;
• Dag 3: synchrone generatoren, kortsluitvastheid en schrijven en uitvoeren van schakelberichten in het practicum;
• Dag 4: case op de generatorsimulator en schrijven en uitvoeren van schakelberichten in het practicum;
• Dag 5: beveiligingen, leidingen en afsluitend het theorie- en praktijkexamen.

Bestemd voor:
Deze cursus is bestemd voor houders van een vaarbevoegdheidsbewijs (vbb) als werktuigkundige (WTK), hoofdwerktuigkundige (HWTK) of maritiem officier (marof) die bijgeschoold dienen te worden op het gebied van hoogspanning om te voldoen aan de Manilla-wijzigingen op het STCW-verdrag.

Certificering:
De cursus is inclusief theorie- en praktijkexamen. Het theorie-examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en het praktijkexamen is het individueel uitvoeren van een op schrift gestelde opdracht. De examens worden afgenomen door Certium. Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt een officieel STCW hoogspanningscertificaat afgegeven conform STCW-tabellen A-III/1 en A-III/2.

Uitvoerende organisaties: Quercus TS

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw