Marcom B

Marcom B

De cursist leert de theorie en praktijk van het zelfstandig volgens de juiste procedures communiceren met andere maritieme radiostations in beperkt vaargebied. Het certificaat is geldig zowel op zee als op de binnenwateren.

Inhoud cursus:
Het programma van de cursus behandelt de maritime radiocommunicatie apparatuur volgens het Global Maritime Distress and safety System zoals VHF, VHF DSC, Sart, EPIRB, Navtex, GMDSS portofoon en EGC-ontvanger. Het examen bestaat uit de onderdelen: voorschriften, procedures en techniek, Engels en (praktijk) operationele vaardigheden. Voor het maken van de vereiste radioverbindingen volgens procedure ingeval van nautisch, openbaar, nood – spoed – en veiligheidsverkeer wordt gebruik gemaakt van werkende radioapparatuur en/ of interactieve simulatie.

Bestemd voor:
Personen die gebruik maken van maritieme radio zendinrichting aan boord van schepen. Afhankelijk van de communicatie apparatuur waarmee het schip is uitgerust dienen deze personen in het bezit te zijn van een Basiscertificaat marifonie of een ‘Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie’ (Marcom-B) afgegeven door Agentschap Telecom.

Certificering:
Na het behalen van het theorie examen en het met goed gevolg afsluiten van de operationele vaardigheden, wordt het Marcom-B certificaat voor de cursist aangevraagd bij Economische Zaken, Agentschap Telecom te Groningen. De termijn tussen het theorie examen en de operationele vaardigheden mag ten hoogste vijf jaar bedragen.

Uitvoerende organisaties: STC BV, DRTC, Nova College

Aanmelden: via eigen werkgever