Plc training 1

PLC-training

Tijdens de cursus PLC-systemen leer je hoe je complexe machines en installaties in bedrijf neemt en komt het ontwerpen van nieuwe machines en installaties aan bod. De onderwerpen die tijdens deze cursus worden behandeld zijn: technische begrippen besturingstechniek, sensoren, hoofdschakelelementen, uitvoerorganen, logische functies (AND,OR, NOT), PLC/HMI-hardware, PLC-software, sequentiële besturing en combinatorische besturingen.

Inhoud cursus:

• Opbouw en werking van PLC-systemen
• Programmastructuur, analyse en programmering
• Programma’s in diverse talen kunnen lezen en schrijven
• Maken van functies en functieblokken
• Storingzoeken met softwaretools
• Verwerking en aansturing van digitale en analoge I/O
• Ontwikkeltraject van een besturing
• Opstellen van een HMI-project
• Koppelen van een operatorpaneel met de CPU
• Aanmaken van beelden t.b.v. bedienings- en controlefuncties
• Werking PLC, samenhang tussen het proces en het PLC-programma
• Hard- en softwareconfiguratie, processor, programmageheugen, datageheugen, codes (ASCII, BCD, Binair, decimaal en Hexadecimaal)

Bestemd voor: Iedereen die regelmatig wordt geconfronteerd met PLC’s en HMI’s en zijn inzicht hierin wilt vergroten. Je wordt opgeleid op het niveau Design. Een vooropleiding op MTS-niveau met kennis van besturingsfuncties en de programmeertalen LD, FBD en IL of de cursus PLC-Besturingstechniek, is een belangrijke basis. Mocht je weinig tot geen ervaring hebben met het programmeren van PLC’s, dan is het verstandig eerst de cursus PLC-Besturingstechniek te volgen.

Certificering: Deze cursus wordt met een centraal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvangt je een bedrijfserkend diploma.

Uitvoerende organisatie: ROVC

Aanmelden: via eigen werkgever