Prof In Survival2 1920

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Herhaling (STCW)*

Na het behalen van deze herhalingscursus is de deelnemer in staat om leiding te nemen in het voorbereiden, embarkeren en het lanceren van een reddingsvaartuig gesteld in het STCW 2010 “bemanning reddingsvaartuigen”

Inhoud cursus:
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, anders dan fast Rescue Boats refresher STCW section A-VI/2-1.

Herhaling en bijscholing van de onderdelen:
• de leiding nemen van een groepsreddingsmiddel of hulpverleningsboot tijdens en na de lancering;
• bedienen en besturen van een groepsreddingsmiddel.

Bestemd voor: Zeevarenden in het bezit van certificaat Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than fast Rescue Boats die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.

Certificering: Bij een positieve beoordeling van de eindtoets wordt het STCW as amended, certificaat Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast Rescue Boats afgegeven en wordt het monsterboekje afgestempeld. STC B.V. is door de Inspectie van Leefomgeving en Milieu erkend onder de instituutcode NL007.

Uitvoerende organisaties: STC-BV, DRTC

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw