Prof In Survival1 1920

Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (STCW)*

Na het behalen van de cursus is de deelnemer in staat om leiding te nemen in het voorbereiden, embarkeren en het lanceren van een reddingsvaartuig gesteld in het STCW 2010 “bemanning reddingsvaartuigen”

Inhoud cursus:

• Taakverdeling en verantwoordelijkheden bij schip verlaten
• Voorbereiding en uitvoering bij schip verlaten
• Communicatie, leidinggeven, praktische oefeningen
• Manoeuvreren met reddingssloep
• Samenwerking met walbrandblusorganisatie tijdens scheepsbrand
• Doel, gebruik, constructie en bouw van reddingsmiddelen
• Leiding nemen aan boord van een reddingsboot, tijdens het lanceren en daarna

Bestemd voor: Specifiek voor medewerkers die werkzaam zijn op zeegaand materieel

Certificering: Na het succesvol volgen van de cursus verkrijgt men het certificaat: Proficiency in Survival Craft & Rescue boats other than fast rescue boats, STCW reg. VI/2, section A-VI/2-1, Table A VI/2-1

Uitvoerende organisaties: DRTC, DHT

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw