Radar 2560044 1920

Radarnavigator Management Level (STCW)*

Deze cursus is bedoeld voor het behalen van het certificaat Radar navigation at Management Level, voorheen radar navigator genoemd.

Inhoud cursus:

  • Theorie en bediening radarinstallatie en manoeuvreerconsole.
  • Plotten en voorspellen van relatieve bewegingen.
  • Interpreteren en keuze beeldpresentatie.
  • Gebruik en beoordeling ARPA applicaties.
  • Beslissingen nemen gebaseerd op COLREGS.
  • Manoeuvreren met schepen/ bochtplanning.
  • Inleiding beginselen Bridge Resource Management.
  • Werken volgens procedures IAMSAR.

Bestemd voor: Stuurlieden of maritiem officieren in het bezit van het certificaat Radar Navigation Operational Level.

Certificering: Na succesvol afronden van de cursus wordt het certificaat RNML uitgereikt.

Uitvoerende organisatie: DRTC

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw