Radar2

Radarnavigator Operational Level (STCW)*

Het verkrijgen van: vaardigheid in het plotten van meerdere objecten tegelijk; kennis van het kritische gebruik en de beperkingen van radarinstallaties; vaardigheid met het werken met ARPA (elektronische plotsystemen); kennis van de bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee noodzakelijk voor het varen op radar; parallel-index navigatie; radarnavigatie in nauwe vaarwaters; Gebruik van radar in combinatie met een elektronische zeekaart.

Inhoud cursus:

Kennis vereist van Radar Navigator Operational Level (radarwaarnemer); Kennis van de internationale bepaling ter voorkoming van aanvaring op zee; Kennis van Nautische begrippen; Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van de radarsimulator.

Bestemd voor: Verbreding van de kennis voor het varen met radar en die tevens reeds in het bezit zijn van het diploma Radar Navigator Operational Level (radarwaarnemer).

Certifering: Radar Navigator Management Level - STCW reg. II/2, Section A-II/2, Table A-II/2

Uitvoerende organisatie: DRTC

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw