Security

Security Awareness Training for all Seafarers (STCW)*

De cursus vergroot de veiligheid aan boord conform het aangepaste hoofdstuk Chapter XI-2 van SOLAS 74, de ISPS code en sectie A-VI/6-1 van de STCW Code.

Inhoud cursus:
Melden beveiligingsincident, inclusief piraterij of gewapende dreiging of overval;
Kennis van te volgen procedures indien een beveiligingsdreiging wordt waargenomen;
Kunnen optreden in beveiligings gerelateerde noodsituaties en kennis van scheepsbeveiligingsplannen.

Bestemd voor:
Bestemd voor alle zeevarenden, uitgezonderd de SSO en opvarenden die belast zijn met specifieke beveiligingstaken, moeten voordat ze gaan varen de cursus Security Awareness (SA) hebben gevolgd.

Certificering: Proficiency in Security Awareness, STCW reg. VI/6, section A-VI/6, Table A-VI/6-1

Uitvoerende organisaties: DRTC, Delta

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw