Maritime security operative opleiding01

Ship Security Officer (STCW)*

De (SSO) zal door de rederij worden aangewezen. Hij zal belast zijn met het toezicht op het naleven van de gestelde beveiligingsmaatregelen. De SSO zal in samenwerking met de CSO zorg dragen voor het veiligheidsbewustzijn van de bemanning aan boord. De SSO zal de beveiliging van lading en stores coördineren in samenspraak met de verantwoordelijke walfunctionarissen. De SSO fungeert tevens als liaison tussen de CSO en Port Facility Security Officers

Inhoud cursus:

De dreiging voor de scheepvaart

•Terrorisme
•Terroristische wapens en mogelijke wapens
•Beveiliging
•Maatregelen ter voorkoming van het aan boord komen van verstekelingen
•Maatregelen ter voorkoming van piraterij
•Kennis van de ISPS Code en hoofdstuk XI van de SOLAS
•Vigerende wetgeving in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk
•Verantwoordelijkheden van de overheid, overheid van de vlaggenstaten en de certificerende instellingen

Bestemd voor: Personen die door de rederij worden aangesteld als Ship Security Officer

Certificering: De cursus wordt afgesloten met een toets. Indien men de toets met een voldoende heeft afgesloten verkrijgt men het certificaat:
Proficiency for Ship Security Officer, STCW reg. VI/5 section A-VI/5, Table A-VI/5.

Uitvoerende organisaties: DRTC, Nova College

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw