SPWO

Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO)

De SPWO (Stichting Pastoraat Werkers Overzee) wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven mensen op werklocatie in het buitenland. De vaste pastor in dienst van de SPWO is in allerlei situaties onafhankelijk gesprekspartner, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de betrokkenen. Dit pastorale werk wordt gedaan vanuit een oecumenisch-christelijke inspiratie met het oog op meer welzijn voor de individuele werknemers binnen de werkomgeving van hun bedrijf.

De SPWO wil simpel een steentje bijdragen aan het welzijn van medewerkers en hun gezinnen van Nederlandse Waterbouw- en Civiele aannemers die in het buitenland werken en wonen. Onze pastor bezoekt regelmatig de vele projecten in het buitenland.

Meer informatie: SPWO