Stuurman alle schepen

Maritiem officier alle schepen nautisch

De stuurman alle schepen vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld stukgoed en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart, ferrysector en de passagiervaart. De stuurman maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie en de belading van het schip.

Inhoud cursus:

De maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij werkt aan boord van alle typen koopvaardijschepen.

De nadruk van het werk van de maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij ligt vooral op de navigatie, communicatie en belading van het schip.

Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u instromen in één van de modules welke genoemd staan bij tabblad programma.

Wanneer u de voor u van toepassing zijnde modules heeft behaald, de stagevaardagen heeft volbracht en de benodigde certificaten heeft behaald, ontvangt u het diploma Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij. Hiermee kunt u de aanvangsvaarbevoegdheid aanvragen voor wachtstuurman en wachtwerktuigkundige alle schepen tot 3000 GT en 3000 kW in onbeperkt vaargebied.

Met dit diploma kunt u uiteindelijk doorgroeien naar eerste stuurman en/of kapitein alle schepe


Uitvoerende organisaties: STC-BV, Nova

Aanmelden: via eigen werkgever