Stuurman alle schepen

Stuurman alle schepen

De stuurman alle schepen vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld stukgoed en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart, ferrysector en de passagiervaart. De stuurman maakt deel uit van een team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie en de belading van het schip.

Inhoud cursus:
De lesstof bestaat uit algemene, nautische en technische onderdelen, zoals vermeld in het kwalificatiedossier van deze opleiding. Deze worden in dagonderwijs klassikaal en tijdens de praktijklessen in groepsverband aangeboden. Gedurende de opleiding worden regelmatig examen en proeve van bekwaamheid afgenomen.

Onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijdvorming (BPV) waarin aan boord, onder begeleiding van de daarvoor aangewezen persoon (mentor), een BPV-boek wordt bijgehouden. De BPV dient volbracht te worden aan boord van een door SBB erkend leerbedrijf. Deze erkende leerbedrijven kunnen gevonden worden op www.stagemarkt.nl. Wij adviseren u om voor het begin van de opleiding een stageplaats te regelen. U bent zelf verantwoordelijk voor het van een van een geschikte stageplaats.

Bestemd voor: Zeevarenden die een bevoegdheid Stuurman alle schepen willen krijgen.

Certificering:
Na het goed resultaat afsluiten van de examens en proeve van bekwaamheid en overleg van de (geldige) STCW certificaten en de Beroepspraktijkvorming (BPV) ontvangt u het MBO niveau 4 diploma Stuurman Alle Schepen. U kunt hiermee de volgende vaarbevoegdheid aanvragen:
• Wachtstuurman alle schepen;
• Eerste stuurman schepen van minder dan 3000 GT;
• Eerste stuurman alle schepen met de beperking tot aannemersmaterieel

Als de bijbehorende ervaring is opgedaan kunt u uiteindelijk de vaarbevoegdheid 1e stuurman alle schepen of kapitein alle schepen aanvragen.

Uitvoerende organisaties: STC-BV, Nova

Aanmelden: via eigen werkgever