Intrinsieke Motivatie Verhogen

Eerder stoppen met werken? 8 tips!

Uit de Pensioenmonitor blijkt dat maar liefst 72 procent van de beroepsbevolking in ons land liever eerder dan de AOW-leeftijd zou willen stoppen met werken.

Misschien omdat ze al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, of omdat ze meer tijd willen doorbrengen met familie en vrienden. Of doordat hun partner ouder is en ze tegelijkertijd willen stoppen met werken. Je moet toegeven dat het aantrekkelijk klinkt om niet meer eerdere ochtend vroeg op te hoeven staan, om in de file of het drukke openbaar vervoer naar je werk te moeten gaan. Daar komt nog eens bij dat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren opgeschoven is, en dit nog verder zal gebeuren. Maar dit betekent niet dat je niet eerder kunt stoppen met werken. Hoewel veel mensen graag eerder zouden willen stoppen met werken, heeft de helft hier nog geen stappen voor genomen. Lees hier hoe je met een goede voorbereiding alsnog vervroegd met pensioen kan.

1 Onderneem zo vroeg mogelijk actie

Volgens financiële instellingen is het allereerst belangrijk zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. Om eerder te kunnen stoppen met werken heb je voldoende vermogen nodig. En hoe langer je kunt sparen, hoe groter je vermogen. Vooral door het effect van rendement-op-rendement. Sparen is mogelijk op diverse manieren. Zo kun je bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag sparen voor je eigen pensioenpotje. Of je bekijkt jaarlijks wat je overhoudt van bonussen, financiële meevallers en salarisverhogingen buiten je financiële buffer.

2 Zie sparen niet als een straf

We leven in een consumptiemaatschappij, waarin mensen constant verleid worden aankopen te doen. Wil je sparen om eerder te kunnen stoppen met werken, dan betekent het dat je nu je gedrag moet veranderen. Zo kun je kijken of je kunt besparen op je vaste lasten zoals boodschappen. Ook kan het betekenen dat je bijvoorbeeld minder kleding of andere aankopen kunt doen. Het is menselijk het als straf te zien als je wensen niet nu ingewilligd kunnen worden. Bedenk echter dat door nu al te sparen, je vermogen later nog veel meer mogelijkheden geeft.

3 Bepaal zelf wat je wil

Vervroegd pensioen zoals een levensloopregeling, prepensioen en VUT was in het verleden vaak mogelijk door regelingen van de overheid, en werkgevers of pensioenfondsen. Deze regelingen zijn nu grotendeels versoberd of verdwenen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer aan de regelingen gebonden bent, maar alle vrijheid hebt om zelf te bepalen wanneer je met vervroegd pensioen wil. Het vraagt zelfdiscipline om ervoor te sparen, maar krijgt er wel een overzichtelijkere financiële situatie en meer flexibiliteit voor terug.

4 Zorg voor financieel inzicht in je pensioen

Meestal denken mensen bij een vervroegd pensioen voornamelijk aan het overbruggen van de tijd vanaf het moment van stoppen met werken tot aan de AOW-leeftijd. Maar eerder stoppen met werken kan ook effect hebben op de hoogte van je inkomen na je pensioendatum. Dit komt doordat er vaak wordt gestopt met pensioenopbouw via je werkgever. Wil je eerder stoppen met werken, dan is het belangrijk te zorgen voor een goed financieel overzicht. Dit kun je bijvoorbeeld vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

5 Bepaal hoeveel vermogen je nodig hebt

Wil je met vervroegd pensioen, dan moet je weten hoeveel vermogen je hiervoor nodig hebt. Bereken dit vanaf het moment dat je wil stoppen, tot de ingangsdatum van de AOW en eventueel een aanvullend pensioen. Eerder werd vaak als standaard gehanteerd dat je van 70 procent van je huidige inkomen zou moeten kunnen rondkomen wanneer je niet meer werkt. Maar aangezien je de vrijheid hebt je vervroegd pensioen zelf vorm te geven, hoeft dit voor jou helemaal niet op te gaan. Zo kun je juist rianter willen leven, of met nog minder prima kunnen leven.

6 Jezelf verzekeren

Werk je in loondienst, dan regelt je werkgever vaak bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of nabestaandepensioen, of draagt bij aan een zorgverzekering. Wanneer je eerder stopt met werken, worden ook deze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden stopgezet. Dit kan financiële risico’s voor jou of je nabestaanden met zich meebrengen. Wil je jezelf en je familie verzekeren hiertegen verzekeren? Breng dan de opties in kaart en sluit de benodigde verzekeringen zelf af.

7 Eigen woning en vervroegd pensioen

Als je een eigen woning hebt, kan deze op meerdere manieren bijdragen aan het mogelijk maken van een vervroegd pensioen. Momenteel besteed je misschien nog wel een groot gedeelte van je inkomsten aan je hypotheek. Volgens het CBS gaat het gemiddeld zelfs om bijna 30 procent. Maar heb je je woning bijna afgelost op het moment dat je wil stoppen met werken? Dan worden je hypotheeklasten lager. Ook kun je bedenken of verhuizen naar een goedkopere woning een optie is om vermogen vrij te maken voor een vervroegd pensioen. En heb je al eens gedacht aan het gedeeltelijk verhuren van je eigen woning?

8 Flexibel bij aanpassen plannen

Je situatie verandert wel een aantal keer gedurende je werkende leven. Wil je eerder stoppen met werken, dan is het belangrijk ook je plannen aan te passen. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld een onverwachte erfenis krijgt, of meer of juist minder gaat verdienen. Ook kan het zijn dat je eigen wensen en eisen veranderen. Doordat je zelf spaart voor een vervroegd pensioen, heb je ook de vrijheid en flexibiliteit je plannen aan te passen.