De Top

Jezelf ontwikkelen

De wereld om ons heen is altijd in beweging. Daarom is er bij werkgevers veel behoefte aan nieuwe kennis en ervaring. Door steeds bezig te zijn met je ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of cursussen, vergroot je jouw waarde op de arbeidsmarkt.

Denk ook aan je gezondheid. Een goede gezondheid is de basis voor een gelukkig, lang en waardevol leven. Zowel op het werk als in je privéleven. Hoe actief ben jij bezig met jouw ontwikkeling?

Enkele tips

1. Verplaats je in de klant

Stel dat jij niet de maker, maar de gebruiker van jullie producten of diensten zou zijn; wat zou je dan missen? Misschien kun jij wel een rol spelen in die verbeterslag. Dit is voor jezelf uitdagend, voor de klant prettig en je laat je werkgever zien dat jij iets extra’s te bieden hebt.

2. Tap je vrienden af

Vraag eens aan je vrienden hoe het bij hen op het werk gaat, welke oplossingen daar zijn gevonden, hoe het bij hen op de werkvloer geregeld is. Of praat er met collega’s over. Misschien komen daar wel tips uit waar je jezelf en je werkgever een plezier mee kunt doen.

3. Leer van je collega’s

Jullie werken allemaal voor hetzelfde bedrijf, maar doe je ook dezelfde dingen? Hebben je collega’s kennis en vaardigheden die jij je ook wel eigen zou willen maken? Om iets nieuws te doen of te leren hoef je echt niet altijd van baan te veranderen.

4. Ga eens in de schoenen van je werkgever staan

Als je door de ogen van je werkgever zou kijken, wat zou je dan aan jezelf als werknemer willen verbeteren? Doe een voorstel voor een cursus in die richting. Dan krijgt je werkgever een betere medewerker en vergroot jij je inzetbaarheid.

5. Denk vooruit als het gaat om gezondheid

Je hebt je gezondheid nodig om tot je pensioen prettig te kunnen werken. Als je fysiek zwaar werk doet, denk dan eens na over hoe lang je dit kunt blijven doen. En over wat je nog meer kunt doen. Bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aanleren die minder belastend zijn, of het opleiden van jonge collega’s. Op die manier blijf je altijd van waarde voor het bedrijf.

6. Investeer in je gezondheid

Als je niet fit bent presteer je minder op het werk en val je op lange termijn misschien wel uit. Investeer daarom in je gezondheid. En bedenk dat dit ook een onderwerp is dat voor je werkgever van belang is. Daar kun je dus best met elkaar over in gesprek gaan.

Bron: Ministerie SZW: 18 tips om te werken aan je eigen duurzaamheid