Bevlogen Medewerker

Persoonlijke vaardigheden

Soepel kunnen meebewegen met veranderingen is cruciaal voor groei. Er worden nieuwe eisen aan werknemers gesteld.
Werknemers van nu moeten agile zijn - in goed Nederlands: beweeglijk of lenig. Dat bepaalt hun waarde - en dus succes - op de arbeidsmarkt.

Op zoek naar andere persoonlijke vaardigheden

Welke persoonlijke vaardigheden zijn in de toekomst belangrijk om te ontwikkelen?

1. Communiceren

Luisteren naar anderen, kennis halen bij collega’s binnen en buiten de organisatie, andere medewerkers en leidinggevenden enthousiast kunnen maken voor nieuwe ideeën - deze belangrijke vaardigheden vragen om een goed ontwikkeld communicatievermogen en een flinke dosis sociale intelligentie.

2. Samenwerken

Het gaat niet alleen om de bereidheid tot samenwerking maar je moet een goede samenwerking ook kunnen initiëren. Het doel: geen kennis-eilandjes meer, maar een organisatie die op alle niveaus binnen alle specialismen verbonden is. Dat vergt een brede en open blik.

3. Analyseren

Analytisch kunnen denken voorkomt blinde vlekken. Kritische vragen, frisse blikken, nieuwe inzichten: ze zorgen ervoor dat je voortdurend wordt geprikkeld het beste uit jezelf en de organisatie te halen. Het liefst zie je deze kwaliteit gecombineerd met het talent om nieuwe inzichten snel in praktijk te brengen.

4. Organiseren

Het goed kunnen organiseren van uiteenlopende processen is belangrijk in een werkomgeving die voortdurend verandert. Wie moet wanneer betrokken worden en welke bijdrage moeten die collega’s leveren aan het resultaat? Dit vereist kunnen denken in rollen in plaats van functies.

5. Durven en doen

Een eigen mening hebben en overtuigingskracht bezitten zijn waardevolle eigenschappen voor een werknemer die het aandurft om geen ‘politiek correcte’ antwoorden te geven. En soms ook eerst te doen, en dan pas om toestemming te vragen. Dat vraagt ook wel wat van de organisatie, maar zal zeker bijdragen aan het succes van het bedrijf waar je werkt.