Helpful Tips

Vijf tips voor een Echt Gesprek

  1. Zorg dat je je eigen stuurvraagstuk concreet hebt (lees het artikel hier boven).
  2. Leg de verantwoordelijkheid voor inzet, inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling terug bij medewerkers. Gebruik de gesprekken die je met hen voert om hier zicht op te krijgen, om medewerkers te stimuleren hierover na te denken en de gedachten aan te scherpen.
  3. Start al bij de instroom van nieuwe medewerkers een dialoog waarin je uitgaat van vragen als: wat zijn jouw ambities als werknemer, welke toekomstplannen heb je, welke koers hebben wij als organisatie voor ogen, en past dat bij elkaar? Zo zit je als twee gelijkwaardige partijen aan tafel en voer je een zakelijke dialoog over wat je elkaar te bieden hebt. Zet deze dialoog zo in dat het een echte start is van de samenwerking en zet deze in het dagelijkse werk op een natuurlijke wijze voort. Voor een duurzame werkrelatie gaat het er immers niet alleen om of iemand nú in een bepaalde functie past. Ook in de toekomst gaat het om de kwaliteiten en motivatie van de persoon en de waarde hiervan voor de organisatie.
  4. Zorg in de gehele loopbaan voor eerlijke en transparante input voor een Echt Gesprek, bijvoorbeeld met ePortfolioprogramma’s. Deze bevatten tests, vragenlijsten en (reflectie)opdrachten die medewerkers op een andere manier naar zichzelf laten kijken. Zo krijgen ze een scherper beeld van zichzelf en van wat ze kunnen en willen. Vanuit het ePortfolio kunnen ze zichzelf vervolgens presenteren en zichtbaar maken voor nieuwe uitdagingen.
  5. Check als leidinggevende én medewerker je communicatieve vaardigheden en volg eventueel een training. Leer om snel te schakelen, niet alleen te kijken maar ook te zien, niet alleen te horen maar ook te verstaan en niet alleen te praten maar leer een boodschap kort en helder over te brengen. Communicatieve vaardigheden zijn naast bewustzijn een van de belangrijkste pijlers voor het slagen van een Echt Gesprek.

Bron: Bert Meurs HRM