Vol vca veiligheid

Veiligheid voor Leidinggevenden Herhaling (VOL-VCA hh)*

De cursus is bestemd voor deelnemers die in het bezit zijn van een VOL-VCA diploma en die moeten voldoen aan de herhalingsplicht.

Inhoud cursus:

 • Wet- en regelgeving
 • Risico‚Äôs van ongevallen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand gevaar
 • Explosie gevaar
 • Werken in afgesloten ruimten
 • Veilig werken algemeen
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Veilig werken met gereedschap
 • Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks
 • Veilig werken op hoogte
 • Taak-risico analyse
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Bestemd voor: Leidinggevenden die in het bezit zijn van een aflopend VOL-VCA certificering en die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen.

Certificering: Deelnemers die slagen voor het VOL VCA examen ontvangen het SSVV certificaat met een geldigheid van 10 jaar.

Uitvoerende organisaties: STC-KNRM

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw