Vol vca veiligheid

Veiligheid voor Leidinggevenden (VOL-VCA)*

In deze cursus worden deelnemers snel en vakkundig voorbereid op het VOL VCA examen, waar de dag mee afgesloten wordt. Een ervaren instructeur behandelt de belangrijkste VOL VCA onderwerpen en ontwikkelen, bespreekt de ‘valkuilen’ van het examen en neemt een proefexamen met u door. De deelnemer wordt de basisbegrippen bijgebracht met betrekking tot veilig werken, veiligheid en gezondheidsaspecten op het werk (als leidinggevende).

Inhoud cursus:

 • Wet- en regelgeving
 • Risico’s van ongevallen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand gevaar
 • Explosie gevaar
 • Werken in afgesloten ruimten
 • Veilig werken algemeen
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Veilig werken met gereedschap
 • Veilig werken met hijswerktuigen en heftrucks
 • Veilig werken op hoogte
 • Taak-risico analyse
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Bestemd voor: Operationele leidinggevenden zoals voormannen en ploegleiders die voor hun werkzaamheden over het VOL-VCA diploma moeten beschikken en/of van wie het VOL VCA of VVA 2 diploma gaat verlopen.

Certificering: Het VOL VCA diploma vervangt het voormalige VVA 2 diploma. Let op; Indien u een VVA 1 en een VVA 2 diploma heeft waarvan het VVA 1 diploma verlopen is, dan is ook het VVA 2 diploma niet meer geldig. U dient dan het VOL VCA examen af te leggen.
Deelnemers die slagen voor het VOL VCA examen ontvangen het SSVV diploma.

Uitvoerende organisaties: STC-KRNM

Aanmelden: via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw