Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater Leidinggevenden

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water - Leidinggevenden

Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van medewerkers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie CROW 400 een opleidingseis aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

Inhoud cursus:

  • Arbo- en milieuwetgeving
  • veiligheidsklassen bepalen en controleren
  • maatregelenpakketten praktisch toepassen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
  • V&G-plannen
  • uitvoering van luchtmetingen
  • gebruik van apparatuur
  • rol van de DLP-er in de praktijk
  • oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen

Bestemd voor:
Leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van licht verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

Certificering:
Aan het einde van de cursusdag wordt er geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Als dit examen goed wordt afgesloten ontvangt de cursist het certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP droog/nat). Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Uitvoerende organisatie: SOMA Bedrijfsopleidingen

Aanmelden: via eigen werkgever