Werken met verontreinigde grond

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water - Operationeel

De verontreinigde grond waarmee een operationeel medewerker werkt, is ingedeeld in verschillende veiligheidsklassen. Hoewel de opbouw van maatregelen voor de verschillende veiligheidsklassen identiek is, kent iedere veiligheidsklasse zijn eigen specifieke maatregelen. De cursus ‘Operationeel medewerker’ geeft volgens de laatste richtlijnen inzicht in veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of met verontreinigde grond. Tevens leren de deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid bij deze werkzaamheden kennen.

Inhoud cursus:

  • CROW-publicatie 400
  • Arbo- en milieuwetgeving
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
  • rol van de operationeel medewerker in de praktijk
  • risico's en preventie
  • oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen

Bestemd voor:
Medewerkers in de droge en natte sector die bij werkzaamheden het risico lopen blootgesteld te worden aan verontreinigde grond of verontreinigd grondwater.

Certificering: Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Uitvoerende organisatie: Kova

Aanmelden: via eigen werkgever